kliknij aby wydrukować

Program Operacyjny Kapitał Ludzki      Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Materiał pochodzi z serwisu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - http://efs.wup.lodz.pl


Strona główna
Baza projektów
Działanie 7.3 PO KL
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Tytuł projektu:
"Lokalne inicjatywy społeczne kobiet z obszarów wiejskich i wiejsko - miejskich"

Realizator:
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Rejtana 54
tel./fax 062 736-11-60
e-mail: ocwp@ocwp.org.pl

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych kobiet z gmin Błaszki i Goszczanów.
Na cel ogólny projektu składają się następujące cele szczegółowe:

Do kogo projekt jest adresowany?
Na projekt składają się następujące działania:

Rekrutacja do projektu:
Formularz rekrutacyjny zamieszczony został na stronie internetowej OCWP: www.ocwp.org.pl
oraz w siedzibach:

Formularze należy przesyłać do 30 kwietnia 2009 r. pocztą zwykła lub mailem na adres:
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Rejtana 54
ocwp@ocwp.org.pl

Okres realizacji projektu:
01.03.2009 r. do 31.08.2009 r.


Uwaga, opisy projektów w naszej Bazie powstały na podstawie informacji dostarczonych przez poszczególnych projektodawców.
Za ewentualną niezgodność opisu ze stanem faktycznym Wojewódzki Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności.

wersja do druku

Dane teleadresowe WUP