Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna


Uruchomienie Portalu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
19 stycznia 2015
Informujemy, że w dniu dzisiejszym został uruchomiony Portal Funduszy Europejskich oraz serwisy programów krajowych na lata 2014-2020.

...dowiedz się więcej
 
Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisane
14 stycznia 2015
W dniu 13 stycznia br. Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak wzięła udział w uroczystości podpisania porozumień w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Podpisane dokumenty określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą PO WER) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi.
W realizację PO WER zaangażowane będą zarówno instytucje centralne, w tym Ministerstwa - Pracy i Polityki Społecznej, Administracji i Cyfryzacji, Edukacji Narodowej, Sprawiedliwości, Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak i regionalne czyli 16 wojewódzkich urzędów pracy. Do zadań Instytucji Pośredniczących należy m.in. organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami oraz weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów.
WUP w Łodzi będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej dla działań w ramach Osi Priorytetowej I "Osoby młode na rynku pracy". Przypominamy - Program Wiedza Edukacja Rozwój został przyjęty przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.

...dowiedz się więcej
 
Zasady dostępu do Bazy Konkurencyjności w ramach PO KL
02 stycznia 2015
Przedstawiamy wyjaśnienie Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące zasad dostępu do Bazy Konkurencyjności tj. rejestracji konta dla projektu i zasad jego użytkowania. Szczegółowe wyjaśnienia dostępne są również w Regulaminie Bazy Konkurencyjności bezpośrednio na stronie Bazy.

...pobierz pismo
 
Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl
31 grudnia 2014
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r.

...pobierz pismo
 
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską
19 grudnia 2014
Informujemy, iż 17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

...dowiedz się więcej
...pobierz Program
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »