Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Działania 7.4
Stan wdrażania Działania 7.4 Drukuj

Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe

 

stan na dzień 31 października  2014 r.

Termin naboru

Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie
Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *
Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2013
od 19.08.2013 r.
do 16.09.2019 r.
96 14 12 12 9 406 579,86
Konkurs otwarty nr 1/POKL/7.4/2012
od 22.03.2012 r.
do 25.06.2012 r.
od 26.06.2012 r. konkurs zawieszony 
81
9 7 7 13 591 455,18
Podsumowanie dla Działania 7.4

177
23 19 19 22 998 035,04

* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)