Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Działania 7.3
Stan wdrażania Działania 7.3 Drukuj

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - projekty konkursowe


stan na dzień 31 października 2014 r.

Termin naboru

Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie
Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *
Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Konkurs otwarty nr 1/POKL/7.3/2011
od 06.04.2011 r.
do 26.09.2011 r.
177
39 39 34 1 521 910,91
Konkurs otwarty nr 3/POKL/7.3/2010
od 30.09.2010 r.
do 31.12.2010 r.
130
21 21 18 836 404,89
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.3/2010
od 30.06.2010 r.
do 02.08.2010 r.
105
8 8 6 276 931,32
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.3/2010
od 16.03.2010 r.
do 26.04.2010 r.
202
66 66 63 2 756 218,07
Konkurs zamknięty nr 3/POKL/7.3/2009
od 24.09.2009 r.
do 26.10.2009 r.
108 37 37 36 1 690 970,10
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.3/2009
od 25.06.2009 r.
do 18.08.2009 r.
123 30 30 30 1 388 966,06
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.3/2009
od 17.02.2009 r.
do 31.03.2009 r.
157 46 46 44 1 951 336,60
Konkurs zamknięty nr 3/POKL/7.3/2008
od 20.08.2008 r.
do 10.10.2008 r.
196 74 74 70 3 229 329,43
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.3/2008
od 22.04.2008 r.
do 06.06.2008 r.
65 30 30 30 1 392 003,12
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.3/2007
od 17.12.2007 r.
do 15.02.2008 r.
57 20 20 20 898 770,25
Podsumowanie dla Działania 7.3

1 320
371 371 351 15 942 840,75

* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)