Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Poddziałania 7.2.2
Stan wdrażania Poddziałania 7.2.2 Drukuj

Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe

stan na dzień 31 października 2014 r.

Termin naboru

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie

Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *

Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.2/PWP/2012
od 30.03.2012 r. 5 3 2 2 2 941 906,38
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.2/2011
od 31.03.2011 r.
do 31.05.2011 r.
7 5 5 5 16 845 084,95
Konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.2/2010
od 31.03.2010 r.
do 10.05.2010 r.
od 09.06.2010 r.
do 02.08.2010 r.
od 29.10.2010 r.
do 16.12.2010 r.
67 4 4 4 7 858 368,14
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.2/2009
od 30.11.2009 r.
do 08.01.2010 r.
39 0 0 0 0
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.2/2009
od 03.06.2009 r.
do 17.07.2009 r.
17 1 1 1 1 343 956,35
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.2/2008
od 30.09.2008 r.
do 28.11.2008 r.
40 5 5 5 3 624 867,47
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.2/2008
od 31.03.2008 r.
do 12.05.2008 r.
12 4 4 4 5 088 459,04
Podsumowanie dla Poddziałania 7.2.2

187 22 21 21 37 702 642,33


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)