Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Poddziałania 7.2.1
Stan wdrażania Poddziałania 7.2.1 Drukuj

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

 

stan na dzień 31 października 2014 r.

Termin naboru

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie

Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *

Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013
od 05.04.2013 r.
do 27.05.2013 r.
154  16  14  14 11 384 115,17
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.1/2012
od 28.09.2012 r.
do 19.12.2012 r.
14  0  0  0 0,00
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2012
od 21.08.2012 r.
do 28.09.2012 r.
63 6 6  6 8 029 119,13
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2011
od 12.08.2011 r.
do 16.08.2011 r.
78
11 11 10 11 851 902,14
Konkurs zamknięty nr 4/POKL/7.2.1/2010
od 29.10.2010 r.
do 09.12.2010 r.
45 41 9 9 10 040 505,93
Konkurs zamknięty nr 3/POKL/7.2.1/2010
od 30.09.2010 r.
do 30.11.2010 r.
10 7 2 2 2 847 678,54
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.1/2010
od 30.06.2010 r.
do 04.08.2010 r
72 67 9 9 6 186 014,69
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2010
od 25.02.2010 r.
do 06.04.2010 r.
157 29 15 15 14 885 394,07
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.1/2009
od 07.07.2009 r.
do 10.08.2009 r.
118 11 11 10 6 393 192,08
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2009
od 02.02.2009 r.
do 20.03.2009 r.
157 21 20 18 12 424 087,10
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.1/2008
od 19.05.2008 r.
do 18.07.2008 r.
153 45 13 13 6 904 777,06
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2007
od 17.12.2007 r.
do 15.02.2008 r.
122 27 26 26 14 781 895,56
Podsumowanie dla Poddziałania 7.2.1

1 143
281 135 131 105 728 681,47


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)