Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Poddziałania 7.1.3
Stan wdrażania Poddziałania 7.1.3 Drukuj

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekt systemowy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi


stan na dzień
31 października 2014 r.

Data złożenia wniosku

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie

Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *

Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Nabór na 2012-2014 r.
17.01.2012 r. 1  1  1  1  10 600 000,00
Nabór na 2011 r.
30.12.2010 r. 1 1 1 1 2 650 000,00
Nabór na 2010 r.
04.12.2009 r. 1 1 1 1 2 850 000,00
Nabór na 2009 r.
19.12.2008 r. 1 1 1 1 2 145 590,00
Nabór 2007 - 2008 r.
27.11.2007 r. 1 1 1 1 1 837 857,00
Podsumowanie dla Poddziałania 7.1.3

5 5 5 5 20 083 447,00


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem