Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Poddziałania 7.1.2
Stan wdrażania Poddziałania 7.1.2 Drukuj

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe powiatowych centrów pomocy rodzinie


stan na dzień 31 października 2014
r.

Termin naboru

Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie
Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *
Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Nabór na 2013 - 2014 r.
od 17.12.2012 r.
do 15.02.2013 r.
22 22 22 22 26 761 138,07
Nabór na 2012 r.
02.11-18.11.2011 r.
21.11-06.12.2011 r.
od 01.01.2012 r.
w sposób ciągły 
22 21 21 21  12 652 722,05
Nabór na 2011 r.
29.10-20.12.2010 r.
14.02-15.03.2011 r.
23 23 23 23 12 181 384,43
Nabór na 2010 r.
od 19.10.2009 r.
do 21.12.2009 r
22 22 22 22 8 698 058,73
Nabór na 2009 r.
od 01.12.2008 r.
do 31.01.2009 r.
22 22 22 22 6 978 849,50
Nabór na 2008 r.
od 01.01.2008 r.
do 30.04.2008 r.
22 20 17 17 3 488 697,28
Podsumowanie dla Poddziałania 7.1.2

133 130 127 127 70 760 850,06


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem