Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Priorytetu VII
Stan wdrażania Priorytetu VII Drukuj

Promocja integracji społecznej - od początku realizacji Programu


stan na dzień 31 października 2014 r.

Działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie
Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *
Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

7.1
1 076
1 049
1 040
1 040 304 309 815,34
7.2
1 330
303
156 152 143 431 323,80
7.3
1 320
371 371 351 15 942 840,75
7.4 177 23 19 19 22 998 035,04
Projekty innowacyjne
39 4 4 4 3 873 202,60
Podsumowanie dla Priorytetu VII

3 942
1 750
1 590 1 565
490 555 217,53


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)