Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Działania 6.2
Stan wdrażania Działania 6.2 Drukuj

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe


stan na dzień 31 października  2014 r.

Termin naboru Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie
Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *
Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2013
od 28.02.2013 r.
do 15.04.2013 r.
168 31 21 21 33 363 510,48
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/6.2/2012
od 16.07.2012 r.
do 27.08.2012 r.
4  1  1  1  2 410 000,00
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2012
od 30.03.2012 r.
do 21.05.2012 r.
72 17 7 7 6 452 905,07
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/6.2/2010
od 25.08.2010 r.
do 30.09.2010 r.
76 9 9 9 14 519 418,21
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2010
od 30.03.2010 r.
do 14.05.2010 r.
68 15 15 14 19 594 150,93
Konkurs otwarty nr 2/POKL/6.2/2009
od 06.08.2009 r.
do wyczerpania środków
166 18 13 13 29 932 208,87
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2009
od 10.02.2009 r.
do 25.03.2009 r.
76 17 17 17 22 312 791,78
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2008
od 22.07.2008 r.
do 15.09.2008 r.
84 23 23 22 27 602 332,65
Podsumowanie dla Działania 6.2
714 131 106 104 157 024 329,55


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)