Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Poddziałania 6.1.3
Stan wdrażania Poddziałania 6.1.3 Drukuj

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe PUP

stan na dzień 31 października 2014 r.

Termin naboru

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie

Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *

Liczba
podpisanych umów / aneksów

Wartość
podpisanych
umów / aneksów

[PLN]

Nabór na 2014 r.
od 20.12.2013 r.
do 30.01.2014 r.
23 23 23 23 159 273 096,06
(środki publiczne)
Nabór na 2013 r.
od 20.12.2012 r.
do 28.02.2013 r.
23 23 23 23 98 849 022,66
(środki publiczne)
Nabór na 2012 r.
od 30.01.2012 r.
do 29.02.2012 r.

 23  23  23  23   47 550 203,23
(środki publiczne)
Nabór na 2011 r.
od 09.02.2011 r.
do 31.03.2011 r.
23 23 23 23

41 509 596,33

(środki publiczne)

Nabór na 2010 r.
od 23.02.2010 r.
do 31.03.2010 r.
23 23 23 23 106 376 332,48
(środki publiczne)
Nabór na 2009 r.
od 23.02.2009 r.
do 31.03.2009 r.
23 23 23 23 106 303 075,61
(środki publiczne)
Nabór na 2008 r.
od 15.02.2008 r.
do 31.03.2008 r.
23 23 23 23 68 873 723,81
(środki publiczne)
Podsumowanie dla Poddziałania 6.1.3

161 161 161 161 628 752 380,18


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem