Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Poddziałania 6.1.2
Stan wdrażania Poddziałania 6.1.2 Drukuj

Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe dla PUP i WUP


stan na dzień 
31 października 2014 r.

Termin naboru Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie
Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *
Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.2/2013
od 14.06.2013 r. 14 14 14 14 2 420 625,51
Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.2/2012
od 20.08.2012 r. 13  12  12 12 1 271 334,15
Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.2/2011
od 31.01.2011 r.
do 30.12.2011 r.
44 44 44 44 13 501 909,54
Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.2/2010
od 19.01.2010 r.
do 31.12.2010 r.
20 20 20 20 6 768 310,15
Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.2/2009
od 15.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.
od 20.04.2009 r.
do 31.12.2009 r.
22 22 22 22 6 682 830,48
Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.2/2008
od 14.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.
23 23 23 23 5 984 849,70
Podsumowanie dla Poddziałania 6.1.2

136 135 135 135 36 629 859,53


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)

** Przekroczenie alokacji w konkursie 2009r. wynika m.in. ze zwiększenia wartości realizowanych projektów z puli środków przeznaczonej na rok 2010.