Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Poddziałania 6.1.1
Stan wdrażania Poddziałania 6.1.1 Drukuj

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe


stan na dzień 31 października 2014 r.

Termin naboru
Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie
Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *
Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2013
od 08.05.2013 r.
do 19.06.2013 r.
 233  29  11 9 9 515 660,48
Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012
od 26.03.2012 r.
do 28.12.2012 r.
24 6 6 6 8 411 540,03
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/6.1.1/2010
od 05.07.2010 r.
do 06.08.2010 r.
241
22 9 9 6 196 182,30
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2010
od 31.03.2010 r.
do 07.05.2010 r.
45
3 3 3 3 042 526,42
Konkurs zamknięty nr 3/POKL/6.1.1/2009
od 01.10.2009 r.
do 30.10.2009 r.
132 22 12 10
6 164 603,45
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/6.1.1/2009
od 15.06.2009 r.
do 31.07.2009 r.
100 12 12 10 8 337 333,24
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2009
od 18.05.2009 r.
do 30.06.2009 r.
145 43 30 28 22 851 598,47
Konkurs zamknięty nr 2/POKL/6.1.1/2008
od 30.06.2008 r.
do 14.08.2008 r.
164 42 17 17 10 593 580,14
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2008
od 07.01.2008 r.
do 29.02.2008 r.
177 36 27 27 14 733 235,82
Podsumowanie dla Poddziałania 6.1.1

1 261
215 127 119
89 846 260,35


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)

** Przekroczenie alokacji w 3 konkursie 2009 r. wynika z przesunięcia wolnych środków z poprzednich konkursów.