Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania Priorytetu VI
Stan wdrażania Priorytetu VI Drukuj
Rynek pracy otwarty dla wszystkich - od początku realizacji Programu

stan na dzień
31 października 2014 r.

Działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie
Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *
Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

6.1
1 558
511 423 415 755 228 500,06
6.2 714 131 106 104 157 024 329,55
6.3
614 201 184 148 6 990 252,81
Projekty innowacyjne
59 3 3 3 3 679 129,42
Podsumowanie dla Priorytetu VI

2 945
846 716 670 922 922 211,84


* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)