Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka Stan wdrażania dla projektów innowacyjnych w Priorytecie VII
Stan wdrażania dla projektów innowacyjnych w Priorytecie VII Drukuj

temat: "Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży"  - projekty konkursowe


stan na dzień 31 października 2014 r.

Termin naboru

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków
ocenionych pozytywnie

Liczba wniosków
zatwierdzonych
do realizacji *

Liczba
podpisanych umów

Wartość
podpisanych umów

[PLN]

Konkurs otwarty nr 1/POKL/VII/IN/2011  ...zobacz szczegóły
od 09.05.2011 r.
do 29.12.2011 r.
35 4 4 4 3 873 202,60
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/VII/PI/2009
od 30.09.2009 r.
do 29.12.2009 r.
4 0 0 0 0,00
Podsumowanie dla projektów innowacyjnych

39 4 4 4 3 873 202,60

* wnioski ocenione pozytywnie z przyznanym dofinansowaniem (jeśli wartość pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wysokość alokacji, dofinansowanie otrzymują wnioski o wyższej liczbie punktów)