Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Statystyka
Stan wdrażania PO KL

Zapoznaj się ze statystyką dotyczącą postępu w realizacji Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich i Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim.


Sprawozdania z realizacji Priorytetu VI i VII PO KL w województwie łódzkim:

 

Stan wdrażania od początku realizacji Programu:

 

- Priorytet VI

- Poddziałanie 6.1.1

- Poddziałanie 6.1.2

- Poddziałanie 6.1.3

- Działanie 6.2

- Działanie 6.3

- Projekty innowacyjne

- Priorytet VII

- Poddziałanie 7.1.1

- Poddziałanie 7.1.2

- Poddziałanie 7.1.3

- Poddziałanie 7.2.1

- Poddziałanie 7.2.2

- Działanie 7.3

- Działanie 7.4

- Projekty innowacyjne

 

Stan wdrażania - alokacja 2014:
- Priorytet VI - Priorytet VII

Stan wdrażania - alokacja 2013:
- Priorytet VI - Priorytet VII

Stan wdrażania - alokacja 2012:
- Priorytet VI

- Priorytet VII

 Stan wdrażania - alokacja 2011:

- Priorytet VI

 

- Priorytet VII

 

 Stan wdrażania - alokacja 2010:

- Priorytet VI

 

- Priorytet VII

 

 Stan wdrażania - alokacja 2009:

- Priorytet VI

 

- Priorytet VII

 

 Stan wdrażania - alokacja 2007-2008:

- Priorytet VI

- Priorytet VII