Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Spotkania konkursowe

Zasady rekrutacji na spotkania informacyjne WUP w Łodzi


W związku z niepojawianiem się na spotkaniach informacyjnych dużej części zgłaszających się osób, zmuszeni jesteśmy wprowadzić nową zasadę rekrutacji: Jeśli zgłoszona osoba nie przyjdzie na spotkanie i nie poinformuje o tym WUP w Łodzi z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, jej formularz zgłoszeniowy na kolejne spotkanie nie zostanie przyjęty.


Wprowadzenie powyższej zasady podyktowane jest chęcią umożliwienia udziału w spotkaniach szerokiemu gronu zainteresowanych instytucji. Spotkania organizowane przez WUP w Łodzi w związku z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem (listy uczestników zamykane są w ciągu 3-4 dni od publikacji formularza na stronie internetowej). Niestety regularnie powtarzają się sytuacje, w których zgłoszone osoby nie przychodzą na spotkanie nie uprzedzając o tym WUP i tym samym blokują miejsce innym zainteresowanym osobom.