Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna RPO WŁ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Drukuj

Zwiększanie konkurencyjności województw oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, to główny cel regionalnych programów operacyjnych, które tak jak w mijającej perspektywie, będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.

Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to blisko 40% wszystkich środków, jakie Polska otrzymała na lata 2014-2020. Programy te finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Takie rozwiązanie zwiększy komplementarność i efektywność podejmowanych działań, nastąpi także ściślejsze powiązanie projektów infrastrukturalnych i „miękkich".

Regionalny Porgram Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 ikona pdf (6,22 MB) zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2014 r.

...dowiedz się więcej