REALIZATOR Drukuj

Gratulujemy pozytywnej oceny wniosku i przyznania dofinansowania.

Pierwszym krokiem po otrzymaniu zatwierdzającej decyzji Komisji Oceny Projektów jest Podpisanie umowy - sprawdź prawa i obowiązki stron w związku z realizacją projektu oraz załączniki jakie należy złożyć w związku z przyznaniem dofinansowania.

Pamiętaj o składaniu w ustalonych terminach wniosków o płatność - służą one rozliczeniu dotychczas otrzymanych środków oraz wnioskowaniu o kolejne transze. Dokument należy przygotować w Generatorze Wniosków Płatniczych.

Realizując projekt pamiętaj o Sprawozdawczości z postępu rzeczowego i finansowego projektu.

Otrzymując dofinansowanie masz obowiązek odpowiedniego oznaczania projektu oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. W jaki sposób? Sprawdź w Promocji projektu.