Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna REALIZATOR Sprawozdawczość
Sprawozdawczość finansowa i rzeczowa z realizacji projektu

W celu rozliczenia transz otrzymanego dofinansowania, realizator projektu składa tzw. wniosek beneficjenta o płatność. Terminy składania wniosków o płatność wskazuje umowa o dofinansowanie projektu.

Wniosek beneficjenta o płatność składa się z:

  • części finansowej - postęp finansowy (pkt 4 wniosku oraz zał. nr 1 „Zestawienie wydatków" w formie tabelarycznej bądź wydruku z ewidencji księgowej)
  • części merytorycznej - postęp rzeczowy (pkt 5 wniosku oraz zał. nr 2 „Szczegółowa charakterystyka wsparcia").
Wniosek o płatność należy przygotować w obowiązującej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

 

Załącznikiem do wniosku beneficjenta o płatność jest także Formularz PEFS 2007.

Formularz PEFS 2007 służy do wprowadzania danych dotyczących uczestników projektów do tzw. Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Gromadzone w Podsystemie dane służą do badania co dzieje się z uczestnikami projektów po zakończeniu ich udziału w projekcie, a zatem jaka jest skuteczności i trwałość udzielonego wsparcia.

Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych, Formularz PEFS 2007 należy przekazywać zgodnie z ściśle określoną procedurą:

Przetwarzanie danych osobowych

Przesłanką legalności przetworzenia w zbiorze PEFS 2007 danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL jest niezbędność tych danych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Tym samym z dniem 1 stycznia 2012 r. nie jest wymagane zbieranie od uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. W związku z powyższym beneficjenci realizujący projekty dofinansowywane w ramach Priorytetu VI i VII PO KL są zobowiązani do stosowania nowych wzorów formularzy ujętych jako załączniki do zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu wskazanego w Zasadach finansowania PO KL tj. załącznika nr 6 dla nowo rekrutowanych uczestników projektów oraz załączników nr 7 i 8 dla wszystkich pracowników beneficjenta upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze PEFS 2007
.

...pobierz załącznik nr 2 do umowy (zakres danych osobowych uczestników)
...pobierz załącznik nr 6 do umowy (oświadczenie uczestnika projektu)

...pobierz załącznik nr 7 do umowy (upoważnienie do przetwarzania danych)
...pobierz załącznik nr 8 do umowy (odwołanie upoważnienia)


Pomoc dla użytkowników PEFS 2007

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL podpisała z firmą Britenet umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007. Nowy wykonawca świadczy usługi od 2 września 2013 r.

...pobierz Procedurę zgłaszania problemów
...pobierz Wzór karty zgłoszenia problemu technicznego

Kontakt z konsultantem:
tel. 81 311-00-30
fax: 81 463-44-66
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania PEFS 2007

Interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL: