Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna REALIZATOR Innowacje/Ponadnarodowość
Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej Drukuj

Projekty innowacyjne mają na celu poszukiwanie nowych, lepszych i bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów, które wynikają z braku właściwych instrumentów i mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu konkretnych grup docelowych. Innowacyjność to nie tylko tworzenie czegoś nowego, dotychczas przez nikogo niestosowanego. Innowacyjnością są także rozwiązania, które dotychczas nie były stosowane w odniesieniu do danej grupy osób czy danego problemu, są stosowane z powodzeniem w innych krajach i regionach lub są udoskonaleniem istniejących metod.

 ...zobacz projekty innowacyjne


Program Kapitał Ludzki umożliwia nawiązanie współpracy z dowolnym krajem na świecie. Istotą projektów współpracy ponadnarodowej jest niepowtarzalna korzyść dodatkowa, którą można osiągnąć wyłącznie dzięki współdziałaniu z partnerami zagranicznymi tj. podejście do problemów z innej perspektywy, możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań i dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów ponadnarodowych oraz wykorzystanie ich w pracy z daną grupą.

...zobacz projekty współpracy ponadnarodowej