Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna PROJEKTY SYSTEMOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE Drukuj

Projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI i VII, projekty systemowe realizują:

Powiatowe Urzędy Pracy - w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"; projekty systemowe obejmują wsparcie osób bezrobotnych w zakresie m.in. szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej - w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji"; projekty systemowe mają na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.