Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Informacje ogólne
Informacje ogólne Drukuj

Na realizację polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.
Nad dokumentami, które będą stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Są to:
  • Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.
    Umowa Partnerstwa - zatwierdzona przez Komisję Europejską, maj 2014 r.
     ikona_pdf (2,9 MB)
  • Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące, jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach.
W perspektywie finansowej 2014-2020 realizowanych będzie 6 programów krajowych oraz 16 programów regionalnych.
 
Programy Operacyjne Podział
Funduszy Europejskich
Fundusz
Euro %
krajowe
Infrastruktura i Środowisko  27,5 mld
 35,8 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności
Inteligentny Rozwój  8,6 mld
 11,2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wiedza Edukacja Rozwój  4,4 mld
 5,7 Europejski Fundusz Społeczny
Polska Cyfrowa  2,2 mld
2,9
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Wschodnia  2,1 mld
 2,8 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Pomoc Techniczna 700,1 mln
 0,9 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
regionalne
Regionalne Programy Operacyjne  31,2 mld
40,7
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny
17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
...dowiedz się więcej
...pobierz Program
Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

W okresie programowania 2014-2020 realizowanych będzie 16 dwufunduszowych Regionalnych Programów Operacyjnych: 15 dla regionów słabiej rozwiniętych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Ich celem będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.
Regionalne Programy Operacyjne będą finansowane z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna alokacja na te programy wynosi 31,2 mld euro. Rolę Instytucji Zarządzających będą w ich przypadku pełnić zarządy województw.

rpo 2014 2020 maly