Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Baza projektów
Baza projektów

 

Baza projektów to narzędzie, za pomocą którego beneficjenci Programu Kapitał Ludzki, którzy podpisali umowy z WUP w Łodzi na dofinansowanie projektów mogą prezentować informacje o realizowanych przez siebie na terenie województwa łódzkiego przedsięwzięciach (...zobacz schemat przygotowywania opisu projektu).
Baza ma ułatwiać kontakt osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia z realizatorami projektów i powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony tych pierwszych na aktualną informację o możliwościach zwiększania szans na znalezienie pracy. Informacje o projektach zawierają m.in. opis oferowanych form wsparcia, warunki uczestnictwa oraz dane kontaktowe realizatorów.

 

Szkolenia i poradnictwo zawodowe

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Małe granty na obszarach wiejskich

Projekty PUP

Projekty OPS i PCPR

Ekonomia społeczna

Projekty informacyjne

Wsparcie instytucji rynku pracy

Wsparcie instytucji pomocy społecznej

 


 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i studiach podyplomowych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zachęcamy także do korzystania z Baz danych ofert szkoleniowych dostępnych na portalach:


 

Archiwum bazy projektów