Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Badania rynku pracy
Badania rynku pracy
 

Zachęcamy do zapoznania się z raportami opracowanymi w ramach projektów badawczych realizowanych w Priorytecie VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim.

Realizator Raport z realizacji badania
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
...odwiedź stronę www
"Analiza struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa wraz z badaniem potrzeb kształcenia i zatrudnienia"
...przeczytaj raport
 (1.08 Mb)
raport
"Diagnoza sytuacji osób starszych w województwie łódzkim"
...przeczytaj raport
 (2.54 Mb)
raport
"Diagnoza sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim"
...przeczytaj raport
 (1.31 Mb)
raport
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku
...odwiedź stronę www
"Badanie rynku pracy powiatu łaskiego"
...przeczytaj raport (1.33 Mb)
raport
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
...odwiedź stronę www
"Perspektywy opoczyńskiego rynku pracy"
...przeczytaj raport (3.55 Mb)
raport
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
...odwiedź stronę www
"Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia oraz analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w powiecie pajęczańskim"
...przeczytaj raport (844 Kb)
raport
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
...odwiedź stronę www
"Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska"
...przeczytaj raport (5.16 Mb)
raport
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
...odwiedź stronę www
"Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie piotrkowskim i powiecie m. Piotrków Trybunalski"
...przeczytaj raport (2.82 Mb)
raport
"Badanie sytuacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat na piotrkowskim rynku pracy"
...przeczytaj raport (1.04 Mb)
raport
Uniwersytet Łódzki
...odwiedź stronę www
"Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców województwa łódzkiego - WZLOT"
...przeczytaj raport (2.54 Mb)
raport
Grupa IQS Sp. z o.o.
...odwiedź stronę www
"Problemy społeczne - wsparcie w przygotowaniu gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie tomaszowskim"
...przeczytaj raport (18.18 Mb)
raport
Urząd Miasta Łodzi
...odwiedź stronę www
"Społeczna Strategia Rewitalizacji - raport z badania"
...przeczytaj raport (4.73 Mb)
raport
"Społeczna Strategia Rewitalizacji"
...przeczytaj publikację (3.21 Mb)
raport
Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
...odwiedź stronę www
"Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy"
...przeczytaj raport (2.73 Mb)
raport
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
...odwiedź stronę www
"Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w Internecie"
...przeczytaj raport (3.5 Mb)
 raport
"Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim"
...przeczytaj raport (5.3 Mb)
 raport
"Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy"
...przeczytaj raport (672 Kb)
raport
"Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego w opinii ekspertów"
...przeczytaj raport (271 Kb)
raport
"Diagnoza działań osób aktywnie poszukujących pracy w województwie łódzkim; umiejętności zawodowe - teoria a praktyka"
...przeczytaj raport (691 Kb)
raport
"Poszukiwany pracownik w świetle ofert pracy publikowanych w prasie i internecie"
...przeczytaj raport (326 Kb)
raport
"Stan i perspektywy rozwoju zasobów ludzkich w branżach przyszłości regionu łódzkiego"
...przeczytaj raport (4.37 Mb)
raport
PBS DGA
...odwiedź stronę www
"Diagnoza kondycji nowopowstałych firm w województwie łódzkim"
...przeczytaj raport (427 Kb)
raport
HRP
...odwiedź stronę www
"Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka"
...przeczytaj raport (34.95 Mb)
raport
Uniwersytet Łódzki
...odwiedź stronę www
"Prognozy niedopasowań strukturalnych na rynku pracy w woj. łódzkim"
...przeczytaj prognozy (38 Mb)
raport
"Rekomendacje dot. polityki przestrzennej i transportowej nakierowanej na stymulowanie inwestycji i zatrudnienia w woj. łódzkim"
...przeczytaj rekomendacje (743 Kb)
raport
"Rekomendacje dot. efektywnych metod stosowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu"
...przeczytaj rekomendacje (922 Kb)
raport
"Rekomendacja dot. efektywnych metod niwelowania niedopasowań strukturalnych na obszarach wiejskich i w miastacj woj. łódzkiego"
...przeczytaj rekomendacje (193 Kb)
raport
"Jakość życia mieszkańców woj. łódzkiego w zależności od ich sytuacji na rynku pracy"
...przeczytaj analizę (801 Kb)
raport
"Szczegółowe uwarunkowania niedopasowań strukturalnych na obszarach wiejskich i w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców"
...przeczytaj analizę (493 Kb)
raport
"Szczegółowe uwarunkowania niedopasowań strukturalnych w miastach pow. 50 tys. mieszkańców"
...przeczytaj analizę (1,82 Mb)
raport
"Dostosowanie polityki edukacyjnej do potrzeb rynku pracy"
...przeczytaj analizę (516 Kb)
raport
"Znaczenie polityki przestrzennej i transportowej dla niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy"
...przeczytaj analizę (774 Kb)
raport
"Przepływ informacji o osobach poszukujących pracy i wolnych miejscach pracy"
...przeczytaj analizę (1,95 Mb)
raport
"Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w woj. łódzkim"
...przeczytaj analizę (1,20 Mb)
raport
"Wpływ szkoleń na niwelowanie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy"
...przeczytaj analizę (394 Kb)
raport
"Przestrzenne zróżnicowanie popytu i podaży pracy w woj. łódzkim"
...przeczytaj analizę (3.57 Mb)
raport

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego