Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Archiwum
Archiwum


Dokumenty programowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pierwsza obowiązująca wersja

Szczegółowy Opis Priorytetów

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 8 września 2015 r.
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 1 marca 2015 r.
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 1 lipca 2014 r.
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 1 stycznia 2014 r.
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 1 lipca 2013 r.
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 24 kwietnia 2013 r.
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 1 stycznia 2013 r.
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 1 lipca 2012 r.
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 1 stycznia 2012 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 1 czerwca 2010 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL  - wersja z 1 czerwca 2009 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 20 lutego 2009 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja z 13 marca 2008 r.

System realizacji PO KL
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - obowiązuje od 28 czerwca 2013 r.
Errata (lipiec 2013)
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - aktualizacja z lipca 2012 r.
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - obowiązuje dla konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2012 r. wraz z aktualizacją wprowadzoną w marcu 2012 r. do Załącznika nr 8
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - obowiązuje dla konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2011 r.
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja z 24 sierpnia 2009 r. (obowiązują dla konkursów ogłaszanych od 15 września 2009 r.)
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja z 10 lipca 2009 r. (obowiązują dla konkursów ogłaszanych od 1 sierpnia 2009 r.)
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja z 1 grudnia 2008 r.
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja z 1 kwietnia 2009 r.
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja z 30 grudnia 2009 r. (obowiązują dla konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2010 r.)
Zasady finansowania
Zasady finansowania PO KL - obowiązuje od 1 października 2014 r. ...informacja
Zasady finansowania PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Zasady finansowania PO KL z erratą - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 
errata z 18 stycznia 2012 r.
Zasady finansowania PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. (bez erraty)
Zasady finansowania PO KL (z erratą) - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Zasady finansowania PO KL (z erratą) - wersja obowiązująca dla konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2010 r.
Przepisy przejściowe
Zasady finansowania PO KL - wersja z 1 kwietnia 2009 r.
Pismo MRR w sprawie uregulowań przejściowych
Zasady finansowania PO KL - wersja z 15 września 2008 r.
Taryfikator PZP oraz taryfikator zasady konkurencyjności
Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS - załącznik do Zasad finansowania PO KL (1 stycznia 2013 r.)
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych (wersja do 14.11.2012 r.)
Projekty systemowe PUP
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
errata z 5 stycznia 2012 r.
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL - wersja z 30 grudnia 2009 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.)

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL - wersja z 7 lipca 2009 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL - wersja z 5 stycznia 2008 r.
Projekty systemowe OPS, PCPR i ROPS
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
errata do zasad (z 27 lutego 2013 r.)
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS - wersja z 1 stycznia 2012 r.
errata z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS - wersja z 1 stycznia 2011 r.
pismo wyjaśniające

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS - wersja z 31 grudnia 2009 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.)

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS - wersja z 9 marca 2009 r.
Zasady systemu sprawozdawczości
Zasady systemu sprawozdawczości PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Zasady systemu sprawozdawczości PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Zasady systemu sprawozdawczości PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Zasady systemu sprawozdawczości PO KL oraz errata - wersja obowiązująca od 6 stycznia 2010 r.
Zasady systemu sprawozdawczości PO KL - wersja z grudnia 2008 r.
Podręcznik wskaźników
Podręcznik wskaźników PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 
Podręcznik wskaźników PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Podręcznik wskaźników PO KL - wersja obowiązująca od 6 stycznia 2010 r.
Podręcznik wskaźników PO KL - wersja z grudnia 2008 r.
Zasady kontroli
Zasady kontroli PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Zasady kontroli PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Zasady kontroli PO KL- obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Zasady kontroli PO KL - wersja z kwietnia 2009 r.
Projekty partnerskie
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Taryfikator korekt w zakresie uchybień dot. wyboru partnera... 
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL - wersja z kwietnia 2009 r.
Promocja projektu
Wytyczne MRR dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL - wersja z 4 lutego 2009 r.
Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja z 5 sierpnia 2009 r.
Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja z 4 lutego 2009 r.
Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja z 3 czerwca 2008 r.
Wytyczne MRR dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL - wersja z lutego 2008 r.
Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych
Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. (wersja 7.5.1 z korektą)
Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL
Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL - marzec 2012 r.
 
Plany działania, alokacje, rezerwy na odwołania
Rok 2013
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VI - wersja II (kwiecień - maj)
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII - wersja II (kwiecień - maj) 
Odstępstwa w Planach działania na 2013 dla VI i VII Priorytetu PO KL 
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VI - wersja I (luty)
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII - wersja I (luty)
Rok 2012
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI - wersja I (styczneń)
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII - wersja I (styczeń)
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI - wersja II (marzec)
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII - wersja II (marzec)
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI - wersja III (lipiec)
 Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII - wersja III (lipiec)
Rok 2011
Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VI - po zmianach
Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VII - po zmianach
Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VII
Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VI
Alokacja środków dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie na 2011 r. (projekty systemowe 7.1.1 i 7.1.2)
Rok 2010
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VI - po zmianach
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VII - po zmianach
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VI
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VII
Alokacja środków dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie na 2010 r. (projekty systemowe 7.1.1 i 7.1.2)
Rok 2009
Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu VI po zmianach
Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu VII po zmianach
Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu VII
Alokacja środków dla ośrodków pomocy społecznej na 2009 r. (projekty systemowe 7.1.1)
Alokacja środków dla powiatowych centrów pomocy rodzinie na 2009 r. (projekty systemowe 7.1.2)
Lata 2007-2008
Plan działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VI
Plan działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VII
Rezerwa na odwołania
Zasady tworzenia i uruchamiania rezerwy na odwołania w 2008 roku w ramach procedury konkursowej w WUP w Łodzi
Zasady tworzenia i uruchamiania rezerwy na odwołania w ramach procedury konkursowej na lata 2009 - 2013 w WUP w Łodzi
Rezerwa na odwołania w ramach procedury konkursowej w 2010 r. w WUP w Łodzi
Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r.- wersja z 18 lutego 2009 r.
Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych - wersja z 9 września 2008 r.
 
Sprawozdania z realizacji Priorytetu VI i VII PO KL w województwie łódzkim
Priorytet VI

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2015
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2015
Załącznik nr 1. Wartości osiągniętych wskaźników z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 PO KL - rok 2015

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2014
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2014
Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2014
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2014
Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2013
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2013

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2013
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2013

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2012
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2012

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2012
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2012

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2011
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2011
Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2011
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - I półrocze 2011
Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2010
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2010
Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2009
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2009
Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2008
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 6.1, 6.2, 6.3 w ramach PO KL - 2008
Priorytet VII
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - I półrocze 2015
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - I półrocze 2015
Załącznik nr 1. Wartości osiągniętych wskaźników z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 PO KL - rok 2015
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - 2014
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - 2014
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - I półrocze 2014
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - I półrocze 2014
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - 2013
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - 2013

Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - I półrocze 2013
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - I półrocze 2013

Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - 2012
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - 2012
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - I półrocze 2012
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w ramach PO KL - I półrocze 2012
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - 2011
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - 2011
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - I półrocze 2011
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - I półrocze 2011
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - 2010
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - 2010
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - 2009
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - 2009
Sprawozdanie z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - 2008
Załączniki do Sprawozdania z realizacji Działania 7.1, 7.2, 7.3 w ramach PO KL - 2008
 
Wytyczne, podręczniki, poradniki, przewodniki
Kwalifikowalność wydatków
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - obowiązują od 15 lipca 2013 r.
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - obowiązują od 1 września 2012 r.
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - obowiązują od 1 stycznia 2012 r.
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Materiał pomocniczy IZ PO KL
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - obowiązują od 1 stycznia 2010 r., errata z 26.03.2010 r.
Kwoty ryczałtowe - Działanie 6.3 i 7.3
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - wersja z 27 marca 2009 r.
Poradniki ogólne
Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach PO KL
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL - wersja z października 2009 r.
Równość szans kobiet i mężczyzn
Poradnik: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL
Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010
Polityka równości płci. Polska 2007. Raport
 
Pomoc publiczna
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL - wersja z 10 lutego 2011 r.
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL - wersja z 12 stycznia 2009 r.
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL - wersja z 8 lipca 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 nr 163, poz. 1105)
Rozporządzenie MRR z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2008 r., Nr 90 z późn. zm.) - tekst jednolity
Prezentacja MRR - Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL po 1 stycznia 2009 r.
 
Prawo zamówień publicznych
Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - sierpień 2009 r.
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - wersja z 29 lutego 2008 r.
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE - wersja z 2008 r.
Ustawy
Ustawa o spółdzielniach socjalnych
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Archiwalne wersje Dokumentacji... oraz Zasad naboru... do pobrania tutaj