Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Innowacje 2011
Innowacje 2011 Drukuj

 

W okresie od 9 maja 2011 r. do 29 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi prowadził dwa konkursy na realizację projektów innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

Tematy:

1. Działania służące wydłużeniu wieku aktywności zawodowej (grupę docelową odbiorców muszą w 100% stanowić osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku 50+)
2. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia (projekt musi mieć na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, uwzględniającą rodzaj niepełnosprawności i włączającą w proces zmiany otoczenie grupy docelowej).

Alokacja: 12 553 969 PLN; w tym na temat 1 - 5 500 000 PLN; na temat 2 - 7 053 969 PLN.


Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"

Tematy:

1. Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)
2. Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym będącym w wieku aktywności zawodowej (grupę docelową odbiorców muszą w 100% stanowić osoby niepełnosprawne).


Alokacja: 13 000 000 PLN; w tym na temat 1 - 6 000 000 PLN; na temat 2 - 7 000 000 PLN

...pobierz archiwalną Dokumentację konkursową
Trzymaj rękę na pulsie!

 

Sprawdź postęp realizacji konkursu na projekty innowacyjne w Priorytecie VI

stan na dzień 30 marca 2012 r.


Temat 1

Wnioski złożone

Wnioski rekomendowane do dofinansowania

Podpisane umowy

Pozostała alokacja

(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Runda I (09.05 - 03.06.2011 r.)

1
1 350 200
0
0
0
0
5 500 000

Runda II (06.06 - 05.07.2011 r.)

2
3 901 661
0
0
0
0
5 500 000

Runda III (06.07 - 03.08.2011 r.)

1
1 990 990
0
0
0
0
5 500 000

Runda IV (04.08 - 05.09.2011 r.)

2

3 025 718,40

0

0

0

0

5 500 000

Runda V (06.09 - 03.10.2011 r.)

5

7 587 207,74

1*

999 628,54

1

943 841,79

4 556 158,21

Runda VI (04.10 - 31.10.2011 r.)

5

6 096 869,38

1**

1 634 139,87

...

...

2 922 018,34

Runda VII (02.11 - 30.11.2011 r.)

3

5 787 423

0

0

0

0

2 922 018,34

Runda VIII (01.12 - 29.12.2011 r.) - ostatnia runda!

12

12 135 085,55

0

0

0

0

2 922 018,34

*„PI Aktywni seniorzy", Fundacja Ekspert - Kujawy
** "PI: Fifty-Fifty - model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+", "HRP Czernecka, Jaszczyński" spółka jawna

 

Temat 2

Wnioski złożone

Wnioski rekomendowane do dofinansowania

Podpisane umowy

Pozostała alokacja

(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Runda I (09.05 - 03.06.2011 r.)

3
3 367 508
1*
1 373 620
1
1 373 620

5 680 349

Runda II (06.06 - 05.07.2011 r.)

1
985 004
0
0
0
0
5 680 349

Runda III (06.07 - 03.08.2011 r.)

2
6 435 300,23
0
0
0
0
5 680 349

Runda IV (04.08 - 05.09.2011 r.)

3

3 775 688,04

0

0

0

0

5 680 349

Runda V (06.09 - 03.10.2011 r.)

3

4 390 943,20

0

0

0

0

5 680 349

Runda VI (04.10 - 31.10.2011 r.)

1

1 912 707,52

0

0

0

0

5 680 349

Runda VII (02.11 - 30.11.2011 r.)

4

8 880 461,24

0

0

0

0

5 680 349

Runda VIII (01.12 - 29.12.2011 r.) - ostatnia runda!

4

5 819 423,54

0

0

0

0

5 680 349

 
*„Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo - ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną", Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry Dla Europy

 

 

Sprawdź postęp realizacji konkursu na projekty innowacyjne w Priorytecie VII

stan na dzień 30 marca 2012 r.


Temat 1

Wnioski złożone

Wnioski rekomendowane do dofinansowania

Podpisane umowy

Pozostała alokacja

(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Runda I (09.05 - 03.06.2011 r.)

2
2 278 424
0
0
0
0
6 000 000

Runda II (06.06 - 05.07.2011 r.)

1
2 250 405
0
0
0
0
6 000 000

Runda III (06.07 - 03.08.2011 r.)

5
8 206 768,53
2**
1 889 446,60
2
1 889 446,60
4 110 553,40

Runda IV (04.08 - 05.09.2011 r.)

4

8 961 850

2***
1 983 756
2
1 983 756
2 126 797,40

Runda V (06.09 - 03.10.2011 r.)

5

8 052 528

0

0

0

0

2 126 797,40

Runda VI (04.10 - 31.10.2011 r.)

1

449 461,50

0

0

0

0

2 126 797,40

Runda VII (02.11 - 30.11.2011 r.)

2

2 001 903,60

0

0

0

0

2 126 797,40

Runda VIII (01.12 - 29.12.2011 r.) - ostatnia runda!

9

13 949 637,76

0

0

0

0

2 126 797,40

* w trakcie negocjacji
** "PI Model Działań Systemowych - MDS", Stowarzyszenie MONAR oraz "PI Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie", Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST
*** "PI Model wczesnej interwencji socjalnej w grupie 15+", Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy oraz "Zrozumieć ciszę" Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych sp. z o.o.

 

Temat 2

Wnioski złożone

Wnioski rekomendowane do dofinansowania

Podpisane umowy

Pozostała alokacja

(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Liczba

Wartość
(PLN)

Runda I (09.05 - 03.06.2011 r.)

1
2 664 132,01
0
0
0
0

7 000 000

Runda II (06.06 - 05.07.2011 r.)

1
2 978 899,43
0
0
0
0
7 000 000

Runda III (06.07 - 03.08.2011 r.)

1
1 953 882,06
0
0
0
0
7 000 000

Runda IV (04.08 - 05.09.2011 r.)

0

0

0

0

0

0

7 000 000

Runda V (06.09 - 03.10.2011 r.)

1

2 179 671,93

0

0

0

0

7 000 000

Runda VI (04.10 - 31.10.2011 r.)

0

0

0

0

0

0

7 000 000

Runda VII (02.11 - 30.11.2011 r.)

1

1 991 147,36

0

0

0

0

7 000 000

Runda VIII (01.12 - 29.12.2011 r.) - ostatnia runda!

1

 1 555 898,10

0

0

0

0

7 000 000

 

 


 

Zachęcamy beneficjentów projektów innowacyjnych do kontaktu z pracownikami Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL (www.kiw-pokl.org.pl):

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

Marta Rudnik (koordynator prac Zespołu)
tel.: (22) 378 31 60
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Paulina Chodyra
tel.: (22) 378 31 65
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 


Dodatkowe materiały informacyjne:

...pobierz prezentację 1, prezentację 2
...przejdź do działu: Innowacyjność i ponadnarodowość