Wtorek 22 maja 2018 r. / 15:20
Biuletyn Informacji Publicznej  English Version                                     EFS | SPO RZL | ZPORR | kontakt | strona główna
Informacje 
Generator wniosków 
Działania ZPORR 
Spotkania informacyjne 
Podręczniki, poradniki 
Pytania i odpowiedzi 
Pomoc Techniczna 
Do pobrania 

 Aktualności
2008.04.04 | 12:23
Wytyczne w zakresie kontroli
W dniu 31.01.2008 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR zatwierdziła Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR wraz z listą sprawdzającą.

2007.11.05 | 08:11
Sprawozdawczość w ramach ZPORR
W nawiązaniu do pisma MRR znak DRR-IV-855-(00)-6-JS/07 informujemy, iż Instytucja Zarządzająca ZPORR dopuszcza możliwość zwolnienia beneficjenta z konieczności złożenia jednego z rodzaju sprawozdań z realizacji projektu w przypadku gdy...
2007.07.02 | 07:44
Zmiana Uzupełnienia ZPORR
W dniu 11 czerwca 2007 r. w Dzienniku Ustaw Nr 1029 poz 706 ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006...
2007.05.23 | 12:41
Bezpłatne warsztaty dla osób niepełnosprawnych
5 tysięcy osób niepełnosprawnych ma możliwość przełamania barier utrudniających podjęcie zatrudnienia dzięki projektowi "Gotowi do pracy - wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia".
2006.12.16 | 13:08
Nowe wersje dokumentów
Nowy wzór sprawozdania z realizacji projektu oraz instrukcja dostępne na podstronie Do pobrania - Realizacja projektu - Sprawozdawczość.

2006.10.04 | 11:50
2.3 ZPORR - Kwalifikowalność BO
Najnowsze ustalenia ze spotkania Instytucji Zarządzającej ZPORR z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowanego w celu wyjaśnienia kwestii problemowych dotyczącycy kwalifikowania osób w ramach Dz. 2.3 ZPORR.
2006.05.31 | 11:53
Średni kurs euro €
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministów z dn. 22 maja br. (Dz. U. 2006 Nr 87 poz. 610) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3870.


 Czym jest ZPORR?
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą wdrażaniu Narodowego Planu Rozwoju (NPR) - dokumentu opracowanego przez Polskę, stanowiącego podstawę dla działań oraz programów wieloletnich, mających przyczynić się do równomiernego rozwoju regionów, a tym samym umożliwiającego Polsce korzystanie ze środków Funduszy Strukturalnych...
 Dyżur dyrektorski
dla Beneficjentów ZPORR

Z dniem 18 grudnia 2006 r. uruchomiony zostaje dyżur dyrektorski dla instytucji realizujących projekty na podstawie umów zawartych z WUP w Łodzi w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR.

Celem dyżuru dyrektorskiego jest przyjmowanie, rozpatrywanie i usuwanie przeszkód w realizacji umów o dofinansowanie projektu.

Dyżur prowadzi Dyrektor WUP w Łodzi, a w czasie jego nieobecności Wicedyrektor WUP.

Zgłoszenia od instytucji oraz osób zainteresowanych spotkaniem przyjmowane będą przez Punkt Informacyjny EFS drogą elektroniczną (lowuefs@mm.com.pl) lub telefonicznie (042 636 91 82).

Termin spotkania będzie uzgadniany telefonicznie.

 Wyjaśnienia MRR
2007.12.05 | 10:12
Realizacja wskaźników rezultatu
Propozycja IZ ZPORR - jezeli Beneficjent nie jest w stanie zrealizować założonego rezultatu, wówczas powinien przedstawić inny wskaźnik rezulatu odzwierciedlający cel projektu.
2007.11.07 | 12:48
Audyt zewnętrzny projektów
Zasady powoływania składu przeprowadzającego audyt zewnętrzny
2007.10.09 | 14:13
Oznaczanie dokumentów dot. kilku programów
Zgodnie ze stanowiskiem MRR, beneficjenci 2 Priorytetu ZPORR nie muszą na dokumentach (ZUS P DRA oraz PIT4) dotyczących kilku programów i tym samym mających różne źródła finansowania, zamieszczać informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warunkiem koniecznym jest jednak dołączenie do dokumentacji odpowiedniej notatki wyjaśniającej stan faktyczny (współfinansowanie z kilku źródeł) oraz oświadczenie beneficjenta, iż nie występuje sytuacja podwójnego finansowania.
2007.05.10 | 14:19
Prowadzenie i rozliczanie
projektów subsydiowania zatrudnienia
2007.03.30 | 15:45
Audyt zewnętrzny projektów
Wszystkie pisma
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. ZPORR znajdziesz
Zapoznaj się z bazą projektów, których realizacja juz się rozpoczęła bądź rozpocznie się w najbliższym czasie
Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Listy rankingowe wniosków złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Najważniejsze informacje dla Beneficjentów realizujących projekty - wzory dokumentów, akty prawne, sprawozdania, wnioski o płatność...
Obowiązki informacyjno-promocyjne instytucji realizujących projekty
  wstecz powrót na górę strony    
.:: nowości na stronie    .:: archiwum    .:: księga gości    .:: poleć nas    .:: linki    .:: mapa serwisu    .:: startowa   
  © 2004-2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi; Andrzej Gabrych - Wydział Obsługi EFS