Wtorek 22 maja 2018 r. / 15:37
Biuletyn Informacji Publicznej  English Version                                     EFS | SPO RZL | ZPORR | kontakt | strona główna
Informacje 
Generator wniosków 
Działania SPO RZL 
Spotkania informacyjne 
Podręczniki, poradniki 
Pytania i odpowiedzi 
Pomoc Techniczna 
Do pobrania 


 Aktualności
2007.05.31 | 09:10
U SPO RZL - wersja scalona
Zachęcamy do zapoznania się z Uzupełnieniem SPO RZL 2004-2006 - wersja scalona, uwzględniająca zmiany wprowadzone rozporządzeniem MRR z dnia 7 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia U SPO RZL 2004-2006 (Dz. U. Nr 54, poz. 360) dostępna jest w dziale Do pobrania.

2007.05.23 | 12:41
Bezpłatne warsztaty dla osób niepełnosprawnych
5 tysięcy osób niepełnosprawnych ma możliwość przełamania barier utrudniających podjęcie zatrudnienia dzięki projektowi "Gotowi do pracy - wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia".
2007.03.29 | 13:04
Załącznik Nr 2 - zmiana
Zmianie ulega sposób wypełniania Zał. Nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu - "Harmonogram płatności". W kolumnie "Planowana data złożenia wniosku o płatność" zamiast "miesiąca" należy wpisać...
2007.03.19 | 12:10
Środki na rozpoczęcie dzialalności gosp. - dalsze wyjaśnienia
Wyjaśnienia dotyczące zasad przyznawania osobom bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w kontekście zapisów nowego rozporządzenia MPiPS z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 251, poz. 1853)...
2007.03.16 | 09:40
Wnioski o płatność
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi uprzejmie informuje, iż wnioski o płatność (wraz załącznikami) począwszy od okresu 01.03-31.03.2007 r. należy przesyłać w jednym egzemplarzu.

2007.03.07 | 09:31
Ramowe Plany Realizacji Działań na rok 2007
W dniu 20 lutego 2007 r. Instytucja Zarządzająca SPO RZL na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego dla Priorytetu 1 w ramach SPO RZL 2004-2006 zatwierdziła RPRD 1.2 SPO RZL na rok 2007 i 2008 oraz RPRD 1.3 SPO RZL na rok 2007 i 2008. Założenia powyższych dokumentów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dn. 17 stycznia 2007 r.
Dokumenty dostępne w dziale Do pobrania - Ramowe Plany Realizacji Działań.

2007.02.12 | 09:38
Archiwizacja dokumentów
Przypominamy o konieczności archiwizowania dokumentów dot. projektów współfinansowanych z EFS...

 Wyjaśnienia MRR
2007.08.30 | 12:18
Wykorzystanie sprzętu
zakupionego w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL.
2007.07.12 | 07:52
Środki na podjęcie dział. gosp.
wyjaśnienia dotyczące terminów wydatkowania i rozliczenia środków przez osobę bezrobotną.
2007.07.11 | 12:19
Skład zespołu audytowego
powoływanego do przeprowadzania audytu projektów.
2007.04.10 | 14:32
Powtórny udział w projektach
beneficjentów wcześniej już uczestniczących w projektach.
2006.12.13 | 10:06
Szkolenia - zlecanie zadań
Stanowisko MRR dotyczące kwestii zlecania zadań (realizacji szkoleń).
2006.12.08 | 08:43
Zwrot niewykorzystanych dotacji
Konieczność zwrotu z upływem roku budżetowego niewykorzystanych dotacji nie dotyczy projektów powiatowych urzędów pracy...
2006.12.07 | 09:52
Zwiększanie wartości wydatków
związanych z personelem projektów.
2006.11.28 | 16:55
Zwrot środków po zakończeniu projektów
Wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departamentu Zarządzania EFS dotyczące kwestii zwrotu środków przez beneficjentów ostatecznych rozliczanych po zakończeniu realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL...

 Czym jest SPO RZL?
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (SPO RZL) jest jednym z pięciu sektorowych programów operacyjnych, które służą wdrażaniu Narodowego Planu Rozwoju (NPR). NPR jest dokumentem programowym opracowanym przez Polskę, stanowiącym podstawę dla działań oraz programów wieloletnich mających charakter horyzontalny oraz regionalny, a tym samym umożliwiającym Polsce korzystanie ze środków Funduszy Strukturalnych.

Głównym celem SPO RZL jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez...
Zapoznaj się z bazą projektów, których realizacja juz się rozpoczęła bądź rozpocznie się w najbliższym czasie
Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Listy rankingowe wniosków złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Obowiązki informacyjno-promocyjne instytucji realizujących projekty
  wstecz powrót na górę strony    
.:: nowości na stronie    .:: archiwum    .:: księga gości    .:: poleć nas    .:: linki    .:: mapa serwisu    .:: startowa   
  © 2004-2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi; Andrzej Gabrych - Wydział Obsługi EFS