Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna


Zaktualizowany taryfikator zasady konkurencyjności
23 września 2014
Zwracamy uwagę, iż częścią zatwierdzonych 9 września 2014 r. Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zaktualizowane Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS (tzw. taryfikator zasady konkurencyjności). Taryfikator ten został dostosowany do aktualnego taryfikatora PZP. Co do zasady znajduje on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 30 września 2014 r. Zasady ww. taryfikatora mają zastosowanie w odniesieniu do nowo ogłaszanych konkursów oraz do umów o dofinansowanie zawartych od 1 października br. oraz do tych projektów, w których do umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora.
Ponadto w odniesieniu do uprzednio zawartych umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, która obowiązuje beneficjenta i instytucję będącą stroną umowy - zgodnie ze stanowiskiem IZ PO KL - zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora.

...pobierz zaktualizowany taryfikator zasady konkurencyjności

 
Łódzka Wytwórnia Unijnych Pomysłów - cykl audycji telewizyjnych
23 września 2014
Dzisiaj o godzinie 17:00 na antenie TV TOYA zostanie wyemitowany drugi odcinek programu telewizyjnego WUP w Łodzi "Łódzka Wytwórnia Unijnych Pomysłów". Program wyprodukowany we współpracy z Telewizją TOYA prezentuje efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. Odcinki premierowe emitowane są w cyklu dwutygodniowym. W dzisiejszym odcinku opowiemy o wsparciu oferowanym przez powiatowe urzędy pracy. Z puli środków przeznaczonych w województwie łódzkim na zwiększanie zatrudnienia, wsparcie przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Priorytetu VI i VII PO KL, blisko 40% przeznaczonych jest na realizację tzw. projektów systemowych przez powiatowe urzędy pracy. Udzielane wsparcie polega m.in. na organizacji szkoleń zawodowych, staży i przyznawaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Powtórki odcinka:
czwartek, 25 września, godz. 22:20; piątek, 26 września, godz. 18:00; sobota, 27 września, godz. 17:00; poniedziałek, 29 września godz. 19:20.

 
Nowa wersja Zasad finansowania PO KL
22 września 2014
9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

...dowiedz się więcej
 
VI spotkanie dla beneficjentów współpracy ponadnarodowej PO KL organizowane przez Centrum Projektów Europejskich
19 września 2014
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa już w VI spotkaniu otwartym dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 20 października br. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE). Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10.30.

...dowiedz się więcej
 
Relacja z Gali dla beneficjentów PO KL
17 września 2014
Za nami kolejne już wydarzenie spod znaku promocji Programu Operacyjny Kapitał Ludzki organizowane co roku przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy. Tegoroczna impreza zorganizowana na deskach Filharmonii Łódzkiej miała jednak wyraz szczególny. Stanowiła bowiem zwieńczenie i podsumowanie wyników wdrażania Programu Operacyjnego przez wszystkie lata jego funkcjonowania. Wczorajsze wydarzenie posłużyło wyróżnieniu i podziękowaniu beneficjentom programu za trud włożony w jego realizację na przestrzeni ostatnich siedmiu lat.

...dowiedz się więcej
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »