Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna


Konkursu na Innowacje Społeczne
24 kwietnia 2015
Zachęcamy do udziału w trzeciej edycji międzynarodowego Konkursu na Innowacje Społeczne organizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem konkursu jest poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju dla Europy. Komisja Europejska oczekuje zgłoszeń osób, firm i organizacji, które podejmują się realizacji wyzwań społecznych. Szczególnie mile widziane są pomysły związane z popularyzacją ekonomii społecznej, ekonomii dzielenia się oraz z wprowadzaniem rozwiązań zrównoważonych społecznie i ekologicznie. Do trzech najwyżej ocenionych innowatorów trafią nagrody w wywoskości 50 tys. euro. Konkurs trwa do 8 maja br.

...dowiedz się więcej
 
Ocena skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
10 kwietnia 2015
Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

...pobierz raport
 
Konkurs "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"
31 marca 2015
Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL zaprasza do udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs ma na celu zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które najpełniej odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych Programu Kapitał Ludzki. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia br.

...dowiedz się więcej
 
Zalecenia audytowe KE dot. postępowania o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków EFS na usułgi niepriorytetowe
03 marca 2015
Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ PO KL) na temat zaleceń audytowych Komisji Europejskich (KE) dotyczących postępowania o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dotyczących usług niepriorytetowych wskazanych w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE.

...pobierz pismo
 
Ocena skuteczności wsparcia osób młodych w ramach PO KL
25 lutego 2015
Prezentujemy raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez konsorcjum: WYG PSDP Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy STOS na zlecenie WUP w Łodzi pt. „Ocena skuteczności wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-30 lat w projektach realizowanych w ramach VI i VII Priorytetu PO KL". Przedmiotowe badanie miało na celu m.in. ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach projektów pod kątem aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników projektu, a także ocenę oferowanego wsparcia pod kątem trwałości jego efektów oraz wpływu na aktywność uczestników na rynku pracy.

...pobierz raport
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »