Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna


Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki
23 września 2015
Informujemy, że od 8 września 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres zmian stanowi dostosowanie dokumentu do zmian wprowadzonych w Programie i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 31 lipca 2015 r. Zmiany mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

...pobierz znowelizoaną wersję SzOP PO KL
 
Granty KE z budżetu 2014-2020 na innowacje społeczne na rzecz wspierania reform w zakresie usług społecznych
14 września 2015
Informujemy, iż 16 listopada 2015 roku upływa termin składania ofert do konkursu VP/2015/011 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Tematem przewodnim są innowacje społeczne na rzecz wspierania reform w zakresie usług społecznych mających na celu integrację odbiorców tych usług z rynkiem pracy. Grant może wynosić od 750 tys. EUR do 2 mln EUR, przy czym 20% kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta. Granty przydzielane będą konsorcjom, a liderem musi być jednostka odpowiedzialna za realizację polityki zatrudnienia i społecznej i/lub organizację i/lub finansowanie i/lub dostawę usług zatrudnienia i usług społecznych na szczeblu krajowym / regionalnym / lokalnym lub podmiot prywatny lub non-profit, które odgrywają kluczową rolę w zakresie usług zatrudnienia i/lub usług społecznych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym.

...dowiedz się więcej
 
Nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków (...)
10 września 2015
Informujemy, iż w dniu 15 lipca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2015 r., poz. 922). Jednocześnie, załącznikiem do ww. rozporządzenia jest nowy wzór formularza zgłoszenia podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych.

...pobierz rozporządzenie
 
O Kapitale Ludzkim w Gazecie Wyborczej
31 sierpnia 2015
Dla wszystkich zainteresowanych tematyką unijną, którzy nie mieli okazji przeczytać piątkowego wydania Gazety Wyborczej, publikujemy wersję elektroniczną artykułu WUP w Łodzi "Ekonomia mocno społeczna - dobre praktyki Programu Kapitał Ludzki" (28 sierpnia 2015 r.). Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze ekonomii społecznej.
 
 
O Kapitale Ludzkim w Gazecie Wyborczej
27 sierpnia 2015
Zachęcamy do lektury artykułu WUP w Łodzi "Ekonomia mocno społeczna - dobre praktyki Programu Kapitał Ludzki", który ukaże się jutro (tj. 28 sierpnia) w Gazecie Wyborczej. W artykule prezentujemy historie osób, które dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społeczne, z sukcesem prowadzą spółdzielnie socjalne. Przybliżamy także rolę Zakładów Aktywności Zawodowej w przywracaniu osób w trudnej sytuacji życiowej na rynek pracy.
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »